Duyurular:

Vergi 2018-137

10 Ağustos 2018

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulan Elektronik Defter Genel Tebliği Taslağında; elektronik defter uygulamasına ilişkin hali hazırda yürürlükte bulunan

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar, saha uygulamalarında ortaya çıkan tereddüt edilen hususları açıklığa kavuşturmak üzere güncellenmiştir.

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmalar devam ettirilmekte olup, Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 31.08.2018 tarihine kadar euysal@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.