Duyurular:

Vergi 2018-133

31 Temmuz 2018

YENİDEN YAPILANDIRMADA BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 27 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7) ile, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerini 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatmış bulunmaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.