Duyurular:

Vergi 2018-132

31 Temmuz 2018

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

mehmet.mac@bdo.com.tr

 

BOZULDUĞU VEYA MİADI DOLDUĞU İÇİN İADE GELEN YİYECEK, İÇECEK MADDELERİ VE İLAÇLARIN BELİRLENECEK ORAN DAHİLİNDE FORMALİTESİZ İMHA EDİLMESİ İMKANI

( VUK 278/A, 496 No.lu VUK Genel Tebliği)*

1.  KONU :

     7103 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen 278/A maddesiyle başlıkta ifade ettiğimiz imkan  

     getirilmiş bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu maddedeki yetkisini 496 no.lu VUK Genel Tebliği ile (RG. 25.05.2018 – 30431) kullanmış ve bu Tebliğde 278/A maddesi ile getirilen söz konusu imkanın kapsamını ve uygulama esaslarını açıklamıştır.

Aşağıdaki bölümlerde VUK 278/A maddesi ve buna ilişkin 496 sayılı VUK Genel Tebliği hakkındaki yorumlarımız ve görüşlerimiz yer almaktadır.

 

* Bu yazı BDO DENET’in 2018/78 sayılı Sirkülerinden alınmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.