Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-132

31 Temmuz 2018

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

[email protected]

 

BOZULDUĞU VEYA MİADI DOLDUĞU İÇİN İADE GELEN YİYECEK, İÇECEK MADDELERİ VE İLAÇLARIN BELİRLENECEK ORAN DAHİLİNDE FORMALİTESİZ İMHA EDİLMESİ İMKANI

( VUK 278/A, 496 No.lu VUK Genel Tebliği)*

1.  KONU :

     7103 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen 278/A maddesiyle başlıkta ifade ettiğimiz imkan  

     getirilmiş bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu maddedeki yetkisini 496 no.lu VUK Genel Tebliği ile (RG. 25.05.2018 – 30431) kullanmış ve bu Tebliğde 278/A maddesi ile getirilen söz konusu imkanın kapsamını ve uygulama esaslarını açıklamıştır.

Aşağıdaki bölümlerde VUK 278/A maddesi ve buna ilişkin 496 sayılı VUK Genel Tebliği hakkındaki yorumlarımız ve görüşlerimiz yer almaktadır.

 

* Bu yazı BDO DENET’in 2018/78 sayılı Sirkülerinden alınmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.