Duyurular:

Vergi 2018-127

09 Temmuz 2018

VERGİ VE DİĞER MALİ MEVZUATTA “BAKANLAR KURULU”NA YAPILAN ATIFLARIN “CUMHURBAŞKANLIĞI”NA ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 700 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Bilindiği üzere 7 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 700 Sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile; Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu KHK ile; çok sayıda Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan “Bakanlar Kurulu”na yönelik atıflar, “Cumhurbaşkanlığı”na şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğe ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

KHK hükümleri, 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının and içerek göreve başladığı tarihte (09/07/2018) yürürlüğe girmiştir.

Ekte, söz konusu KHK’nın vergi ve mali mevzuata ilişkin hükümleri yer almaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.