Duyurular:

Vergi 2018-112

14 Haziran 2018

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 11) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri: A Sıra No: 11) 14.06.2018 Tarih ve 30451 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.