Duyurular:

Vergi 2018-111

13 Haziran 2018

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

7143 Sayılı Kanun ile Getirilen İmar Affı Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 06.06.2018 Tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.