Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-110

12 Haziran 2018

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TABLİĞ TASLAĞI (SERİ NO:2) HAZIRLANDI.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanarak web sayfasında kamuoyunun görüşüne sunulan Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) ile,

  • 7103 sayılı Kanun’un 57 inci maddesiyle 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamında silah alımında veya ithalinde ÖTV istisnasından yararlanabilecek kurumlar arasına Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın eklenmesine dair hüküm ile aynı Kanunun 59 uncu maddesiyle ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen, ihraç kaydıyla teslimlerde, ihracatın mücbir sebepler ve beklenmedik durumlar nedeniyle süresinde gerçekleştirilememesi halinde, ihracatçıya ek süre verilebileceğine dair hüküm uyarınca, Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin ilgili bölümlerinde gerekli değişiklikler yapılmış,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.