Duyurular:

Vergi 2018-104

12 Haziran 2018

7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliği için tıklayınız

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.