Duyurular:

Vergi 2018-103

08 Haziran 2018

TAŞINMAZLARININ DEĞERLENMESİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ (SIRA NO :500) TASLAĞI HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında, 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Bu taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 24.06.2018 tarihine kadar MULKER@gelirler.gov.tr veya eefe@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.