Duyurular:

Vergi 2018-099

01 Haziran 2018

“Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 13/2/2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin “4.2.4. Özellik Arz Eden Durumlar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki alt bölümler eklenmiştir.

“4.2.4.8. Birlik Sözleşmesinin Süresinden Sonra ve Fatura Düzenleme Süresi İçinde KDV’li Fatura Düzenlenmesi Halinde Yükleniciye KDV İadesi

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.