Duyurular:

Vergi 2018-093

30 Mayıs 2018

KONUTLARA İLİŞKİN KDV ORAN DEĞİŞİKLİĞİ  VE KDV İADELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Özet:

Ülkemizde inşaat sektörü öteden beri sürükleyici bir faaliyet alanı olarak rol oynamış ve bu sektöre yönelik muhtelif politik tasarruflar sıklıkla uygulanmıştır.

Konut inşaatları sosyal ve politik açıdan önem arz ettiği için bu tasarrufların odağını oluşturmuştur.

Konutlarda KDV oranı konusundaki en güncel gelişme 2018/11674 sayılı Kararnamedir.

Bu Karara göre, 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında KDV’si doğan ( bu tarihler arasında teslim edilen veya faturası kesilen ) ve mevcut mevzuata göre %18 oranda KDV’lendirilmesi gereken konutlar, %8 oranda KDV’ye tabi tutulacaktır. (NOT : 2018/11750 sayılı Kararname ile işyerleri de 31.10.2018 tarihine kadar %8 oranda KDV’ye tabi hale getirilmiştir.)

İndirimli oran konulu KDV iadeleri iade türleri içinde en karmaşık olanıdır. Bu alandaki en detaylı ve sorunlu mal türü ise konutlardır. Aşağıdaki bölümlerde indirimli oranda konut satılması nedeniyle KDV iadeleri konusunda özet bilgilere de verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Konut, konut KDV oranı, indirimli KDV oranı, konutlarda KDV iadesi, net 150 m2,  İmar Yönetmeliği.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.