Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-091

29 Mayıs 2018

16 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANARAK KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak web sayfasında kamuoyunun görüşüne sunulan 16 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağında;

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler,
  • 6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalar ile,
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde bölümler itibarıyla gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.