Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-068

07 Mayıs 2018

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (16) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA İSTİSNA TUTARININ HESABINDA DİKKATE ALINACAK ORANIN TESPİTİ, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN GEÇİCİ 30 UNCU MADDESİ İLE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 39 UNCU MADDESİ KAPSAMINA GİREN VE SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ MÜKELLEFLERCE MÜNHASIRAN İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE İKTİSAP EDİLECEK MAKİNA VE TEÇHİZATIN BELİRLENMESİ, BAZI TAPU İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇ NİSPETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İLE BAZI MALLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR 05.05.2018 TARİH VE 30412 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranın tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve Sanayi Sicil Belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatın belirlenmesi, bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden belirlenmesi İle bazı malların Katma Değer Vergisi oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkında Karar 05.05.2018 tarih ve 30412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.