Duyurular:

Vergi 2018-062

26 Nisan 2018

“ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO :4) TASLAĞI HAZIRLANDI

Başkanlığımızca hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğde (Seri No:4); ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatçılara ek süre verilmesi ile bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen ÖTV’nin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 2/5/2018 tarihine kadar etangaloglu@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.