Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-058

20 Nisan 2018

Nimet TUNA

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı

Prof. Dr. Canan ÇETİN

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN

Giriş:

Emek kavramı birçok tanıma sahip ve birçok teoriye konu olmuş bir kavramdır. Birçok teoride vurgulanan husus ise, emeğin değer yaratmada büyük önem arz ettiğidir. Emek arasındaki ayrılıkların derinleştirilmesi ve işgücü piyasasının tabakalaştırılması emeğin değerini azaltıcı bir rol oynamaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı da bu tabakalaştırmanın bir unsuru olmaktadır(Urhan, 2009, s.83). İşgücünün cinsiyet vb. başka unsurlara dayanılarak tabakalaştırılması ise, emeğin ayrıştırılması ve işçi sınıfı arasındaki farkın arttırılarak işçi sınıfının güçsüzleşmesini ifade etmektedir. Oysa ki; kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşımaktadır. Emeğin eksik istihdamında önemli bir yer tutan kadın emeğinin işgücüne katılımının artması, ülkelerin kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeylerini arttıran itici bir güce sahip olmaktadır(Özdemir ve Diğerleri, 2012, ss.115-116).

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.