Duyurular:

Vergi 2018-047

04 Nisan 2018

BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (31.03.2018) İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)

Buna göre, 2018 yılı birinci geçici vergi dönemi (31.03.2018) için uygulanacak kurlar, 31.03.2018 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası’nın 30.03.2018 tarih 2018/64 no.lu Bülteni ile belirlenerek 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen aşağıdaki kurlardır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.