Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-039

29 Mart 2018

“DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN SERBEST MESLEK ERBABI TARAFINDAN, 2018/ŞUBAT DÖNEMİNE AİT OLARAK SİSTEME YAPILMASI GEREKEN KAYITLARA İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIR

27/3/2018 tarihli ve VUK-102 / 2018-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde;  01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Şubat dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.