Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-033

16 Mart 2018

7101 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Başta 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu olmak üzere birtakım kanunlarda yatırım ortamının iyileştirilmesi amacına hizmet eden hukuksal süreçlerle ilgili değişiklikler yapan “28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15/03/2018 tarih ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun’un; 48, 49 ve 64 üncü maddeleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde (15/03/2018) yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile yapılan başlıca değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

  1. “İflas erteleme kurumu” yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine “konkordato kurumu”nun daha etkin olarak kullanılması amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır.

    Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile düzenlenmiş bulunan iflas erteleme kurumu alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan yargılama sorunları dolayısıyla eleştirilmekteydi.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.