Duyurular:

Vergi 2018-021

15 Şubat 2018

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 2) RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR

(R.G.15.02.2018 – 30333)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 2) 15.02.2018 tarih ve 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik genel olarak iade talep sürelerinin üç aydan altı aya uzatılmasından ibarettir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.