Duyurular:

Vergi 2018-017

05 Şubat 2018

SELAHATTİN UÇUNOĞLU

SMMM

sucunoglu@gmail.com

 

ELEKTRİK SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM

ÖZ

Bu çalışmada, mevcut kanuni düzenlemeler ve Mali İdare’nin konuya ilişkin verdiği özelgeler çerçevesinde elektrik satışlarının kurumlar vergisi ve katma değer vergisi açısından beyan edileceği dönem ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, elektrik, elektrik satışı, KDV, KV, tahakkuk, beyan