Duyurular:

Vergi 2018-013

01 Şubat 2018

SON TORBA KANUN (7061 SAYILI KANUN) İLE GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÖZET:

Son Torba Kanun ile vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, % 20 olan kurumlar vergisi oranı, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yönünden 2018, 2019 ve 2020 yıllarında % 22 oranında uygulanacaktır. Taşınmaz satışlarına ilişkin kurumlar vergisi istisna oranı % 75’ten, % 50’ye düşürülmüştür. 2018 yılında yapılacak imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamalar içinde ilave teşvik sağlanması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Anılan teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak bina – inşaat harcamalarına ilişkin olarak yüklenilen, ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, yatırımcıya ilave edilecektir. Kira gelirlerine uygulanan % 25 oranındaki götürü gider, % 15’e düşürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Torba Kanun, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Değişiklikler

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.