Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2018-013

01 Şubat 2018

SON TORBA KANUN (7061 SAYILI KANUN) İLE GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÖZET:

Son Torba Kanun ile vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, % 20 olan kurumlar vergisi oranı, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yönünden 2018, 2019 ve 2020 yıllarında % 22 oranında uygulanacaktır. Taşınmaz satışlarına ilişkin kurumlar vergisi istisna oranı % 75’ten, % 50’ye düşürülmüştür. 2018 yılında yapılacak imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamalar içinde ilave teşvik sağlanması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Anılan teşvik belgeleri kapsamında 2018 yılında yapılacak bina – inşaat harcamalarına ilişkin olarak yüklenilen, ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, yatırımcıya ilave edilecektir. Kira gelirlerine uygulanan % 25 oranındaki götürü gider, % 15’e düşürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Torba Kanun, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Değişiklikler

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.