Duyurular:

Vergi 2018-011

24 Ocak 2018

ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA 29/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 1.600 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 19.01.2018 tarihinde yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1) ile 29.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar 1.410 TL’den 1.600 TL’ye çıkarılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.