Duyurular:

Vergi 2018-008

11 Ocak 2018

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

mehmet.mac@bdo.com.tr

7061 SAYILI TORBA KANUN İLE KDV KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Özet:      

7061 sayılı Kanun’un ( RG: 5 Aralık 2017 – 30261) Kanun’un 41, 42, 43, ve 44. maddeleri ile KDV Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Başlıklar halinde özetlemek gerekirse;

  • KDV mükellefiyeti olmayanların yurtdışından elektronik ortamda aldıkları hizmete İlişkin KDV sorumluluğu kaldırılmış, bu hizmeti veren yabancı firmalara beyan mükellefiyeti getirilmiştir.
  • KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamına, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerin borçlarına karşılık doğrudan teslim ettikleri veya icra yoluyla satışı yapılan taşınmaz ve iştirak hisseleri ile bu malların finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.