Duyurular:

Vergi 2017-131

01 Aralık 2017

Haluk ERDEM

Yeminli Mali Müşavir

haluk.erdem@bdo.com.tr

SERMAYE AZALTIŞLARINDA ÖNCELİĞİN EN ÇOK VERGİ ALINACAK KAYNAKLARDAN KABUL EDİLECEĞİNE YÖNELİK MALİYE İDARESİ YAKLAŞIMI DAYANAKSIZDIR

1.Maliye Bakanlığı’nın Sermaye Azaltışlarında Önceliğin Vergili Kaynaklara Verileceğine Dair Görüşü:

Maliye Bakanlığı’nın çok sayıdaki özelgeleriyle, sermaye azaltışı yapılması halinde, azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye daha önce eklenmiş olan ve dağıtımında kurumlar vergisi ve stopaj olmak üzere en yüksek vergi ödenecek olan enflasyon düzeltme farklarından, daha sonra sadece stopaj ödenecek olağanüstü yedeklerden, arda kalan kısmın ise ortaklarca nakden ödenen sermayelerden karşılanmış sayılacağı görüşü verilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan aşağıdaki örnek özelgelerden, bu görüş açıkça anlaşılmaktadır.