Duyurular:

Vergi 2017-144

25 Aralık 2017

ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULAN HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:17) TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi  bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği hüküm altına alınmış olup, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği Taslağında,  elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslara yer verilmektedir.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ettirilmekte olup; Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler mayaz@gelirler.gov.tr adresine gönderilebilir.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.