Duyurular:

Vergi 2017-138

08 Aralık 2017

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

mehmet.mac@bdo.com.tr

MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNİN

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE ETKİSİ

ÖZET :

Vefat eden bir kişinin mal, hak ve borçlarının kimlere intikal edeceği (yasal mirasçıların kimler olduğu ve pay oranları) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 495-501 inci maddelerinde belirtilmiştir.

Ancak, mirasçılar kendi aralarında mirasın nasıl paylaşılacağını yazılı sözleşme yaparak diledikleri gibi belirleme hakkına sahip olup, bu hakları kapsamında MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ yaptıkları takdirde söz konusu yasal miras payları hükmünü kaybeder ve tereke, mirasçıların yaptığı anlaşma uyarınca mirasçılar arasında paylaşılır.

Bunun vergisel açıdan iki anlamı vardır :

-   Veraset ve intikal vergisi yasal paylaşım oranlarına göre değil, miras taksim sözleşmesindeki mal dağılımına göre şekillenir. (Veraset ve intikal vergisi daha önce yasal paylaşım oranlarına göre tahakkuk ettirilmişse bu tahakkuk miras paylaşım sözleşmesine göre düzeltilir)

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.