Duyurular:

Vergi 2017-137

07 Aralık 2017

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA MALİYE BAKANLIĞI İLE PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI YAPMA USULÜ YENİDEN DÜZENLENDİ

07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü yeniden düzenlenmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.