Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-136

07 Aralık 2017

ELEKTRONİK DÖNÜŞÜMDE VERGİ UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN TESPİTİ (01.01.2018 TARİHİNDE ZORUNLU E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA GEÇMEK ZORUNDA OLANLAR)

Giriş  :

Ticari işletmelerin hayatlarında önemli bir yeri bulunan bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir biçimde gelişmesi nedeniyle sürekli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Elektronik uygulamalardaki gelişmelerin şirketlerin faaliyetlerini sürdürdükleri her alanda sağlamış olduğu kolaylıklar, işgücü ve maliyetlerde azalma gibi nedenlerle şirketler tarafından hızlı bir biçimde uygulanmak üzere işletmenin iş süreçlerine taşınmaktadır.

Bu sirkülerimizde elektronik dönüşüm uygulamalarından halen en güncel olan ve 01.01.2018 tarihi itibariyle e-dönüşüm uygulamalarına geçmek zorunda olacak mükelleflerin yükümlülüklerini tespit amacıyla son düzenleme ve gelişmeleri özetlemek istedik.

Özet :

  • E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına geçmek zorunda olanlar;
  • 2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzerinde gerçekleşmiş olan mükellefler,
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 2017 yılı içinde lisans alan mükellefler,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.