Duyurular:

Vergi 2017-132

01 Aralık 2017

Selahattin UÇUNOĞLU

SMMM

selahattin.ucunoglu@bdo.com.tr

MAKİNE-TEÇHİZAT FİNANSMANI İÇİN KULLANILAN KREDİLERDE BSMV İSTİSNASI

Özet:

Bu çalışmada, mevcut kanuni düzenlemeler çerçevesinde makine/teçhizat alımında kullanılan kredilere getirilen banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası ele alınmıştır. Söz konusu istisnasın kanuni dayanağı hakkında bilgi verilmiş, ilgili mevzuatın yürürlük tarihinden önce makine/teçhizat finansmanı için kullanılan krediler BSMV istisnası açısından değerlendirilmiştir.

İlgili Kanunun Sayısı/Kısaltılmış Adı

İlgili Kanun Maddesi/Fıkrası/Bendi

6802/GVK

Madde 28, Madde 29/1-z

Anahtar Kelimeler: Gider Vergileri Kanunu, 6802, 6655 Sayılı Kanun, Makine, Teçhizat, banka ve sigorta muameleleri vergisi, BSMV, kredi, finansman, sanayi sicil belgesi, imalat