Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-122

30 Ekim 2017

BEDELSİZ EDİNİLEN HİSSELERİN SATIŞINDA MALİYET SORUNU

Anonim şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye eklemeleri sonucu elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin satışında bunlara bir maliyet izafe edilip edilmeyeceği konusu öteden beri tartışma konusu olmuştur.

Maliye İdaresi, bu tartışmalara 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile son vermiş, sermaye yedeklerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan hisse senetlerinin servette bir artış yaratmayacağı ve bu yüzden kayıtlara alınmayacağı, ancak kar yedeklerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan hisse senetlerinin servette artış yaratacağı ve bunların nominal bedeli üzerinden kayıtlara alınması gerektiği yönünde düzenleme yapmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.