Duyurular:

Vergi 2017-121

25 Ekim 2017

2017 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 46 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 yılı Üçüncü Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 12,37 olarak tespit edildiğini ilan etmiştir.

Buna göre,

  • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun Mülga Ek: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddeleri çerçevesinde 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

 

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.