Duyurular:

Vergi 2017-119

25 Ekim 2017

3 SERİ NO.LU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında, 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı’nı kamuoyunun görüşüne sunmuştur. Bu Taslak Tebliğin konusunu,1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünde yapılan değişiklikler oluşturmaktadır.

Bu Taslakta yer alan konularla ilgili görüş ve önerilerinizi,

31 Ekim 2017 saat 17:00’ye kadar (transferfiyatlandirmasi@gelirler.gov.tr) adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru formu için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.