Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-117

17 Ekim 2017

KAMUOYUNDA "TORBA TASARI" OLARAK BİLİNEN BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI'NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLMESİNE DEVAM EDİLİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan ve "Torba Tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın bugün itibariyle kabul edilen maddeleri şöyledir:

  • Tasarıda yer alan elektronik haberleşmeye ilişkin 11 madde kabul edildi.
  • Köy Kanunu uyarınca satışı yapılan taşınmazlarla ilgili, belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2020 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine, binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilecek. Bu süre içerisinde de hak sahiplerinin binayı yapmaması veya taksitleri ödememesi durumunda, bu taşınmazlar, köy tüzel kişiliği, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilecek.
  • Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanunu'na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye ertelenecek.