Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-114

02 Ekim 2017

ÖTV İADE HAKKININ BAŞVURU SÜRESİYLE SINIRLANDIRILMASININ EMSAL YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ:

2012/3792 sayılı BKK uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (I)  sayılı Listenin  (B) Cetvelinde yer alan malları belirtilen şekilde imalatta kullanan sanayicilerin ÖTV gibi yüksek bir vergi yüküne maruz kalmalarını önlemek amacıyla indirimli ÖTV teşvik düzenlemesi getirilerek, sanayicilere imalatta kullandıkları girdilerle ilgili olarak ÖTV iade hakkı tanınmıştır. Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ ile sanayicilerin belirtilen şekilde ÖTV iade talebinde bulunmaları için ilgili hammaddelerin üretimde kullanılması ve ÖTV iade başvurusunun yapılmasına dair süre yönünden kısıtlayıcı düzenlemeler getirilmiştir. Tebliğ ile belirlenen sürelerden sonra iade talebinde bulunan mükelleflerin iade talepleri, Maliye İdaresince reddedilmektedir. Emsal yargı kararlarında ise Tebliğ ile getirilen süre sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olmadığına belirtilerek, iade talebinin kabul reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde kararlar verilmektedir.

 

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.