Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-085

29 Haziran 2017

2017 YILI MALİ TATİLİ

Bilindiği gibi, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’la her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil olarak belirlenmiştir.

Bu konuda detaylı açıklamalarımız 2007/52 sayılı Sirkülerimizde, yayımlanan Tebliğler ise 2007/87 sayılı Sirkülerimiz ekinde; 2016 yılı içerisinde 5604 sayılı Kanunda ve ilgili Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ise 2016/015 sayılı Sirkülerimizde ve 2016/030 sayılı Sirkülerimizde

yer almaktadır.

Bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü başlayıp, 20 Temmuz 2017 Perşembe akşamı sona erecektir.

Mali Tatil ile ilgili detaylı bilgi için yukarıda belirtilen Sirkülerlerimize bakılabilir. Özetlemek gerekirse,

  1. Vadesi mali tatile rastlayan aşağıdaki süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle (27 Temmuz 2017 günü akşamına kadar) uzamış sayılacaktır :

    Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,

  • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.