Duyurular:

Vergi 2017-084

23 Haziran 2017

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2017/1

Bilindiği gibi, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kesinleşmiş bazı borçlar için yeniden yapılandırma imkânı getirilmiştir.

Yapılandırma imkânından yararlanabilmek için 30.06.2017 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamaları “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No : 2017/1” ile yapmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.