Duyurular:

Vergi 2017-080

20 Haziran 2017

SANAYİ VE ÜRETİME DESTEK TASARISI YASALAŞTI

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 18.06.2017 tarihinde kabul edilerek yasalaştı.

Söz konusu Kanun Tasarısına ulaşmak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek Kanunla yapılan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Kanuna göre, sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkacak.
  • Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alınıyor.
  • Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi getiriliyor.
  • Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elektronik ortamda olacak, beyannamelerin elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılacak.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.