Duyurular:

Vergi 2017-079

19 Haziran 2017

MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI İŞLEMLERİ İÇİN 01.07.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU

Bilindiği üzere 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında yapacakları mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 01.07.2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.