Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz
Duyurular:

Vergi 2017-078

07 Haziran 2017

BİNALARIN KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNALI OLARAK SATIŞINDA CİNS TASHİHİ YAPTIRILMASI KONUSU

Özet:

Maliye İdaresi binaların kurumlar vergisi ve KDV istisnalı olarak satılabilmesi için bu binaların tapuda bina olarak görünüyor olmasını yani cins tashihi yoluyla binanın tapuda tescil edilmiş olmasını şart koşmaktadır.

Cins tashihi yaptırılmamış haliyle satılan binalarda idarenin kurumlar vergisi ve KDV istisnası uygulatmıyor oluşu nedeniyle, satıştan önce cins tashihinin yaptırılması önem arz etmektedir.

Kanunda aranmayan bu şartın idare tarafından ileri sürülmüş olması, tartışmaya açık bir husustur.

Anahtar Kelimeler :

Cins tashihi, bina, taşınmazlarda kurumlar vergisi istisnası, taşınmazlarda KDV istisnası, inşaatın tamamlanması.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.