Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-077

05 Haziran 2017

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN TEBLİĞLER YAYIMLANMIŞTIR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun’a ilişkin Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı Tebliğler yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığının Tebliğleri ile ilgili sirkülerimiz kısa sürede yayımlanacaktır.

Gümrük Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Bu Tebliğ; 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.