Duyurular:

Vergi 2017-076

02 Haziran 2017

1 SERİ NO.LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞTİR

Bilindiği gibi, 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1, 2, ve 3 üncü maddelerinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile il özel idarelerinin, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemeler yer almaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.