Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-075

31 Mayıs 2017

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU

“YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI REVİZE EDİLEREK YENİDEN HAZIRLANDI.

69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC'lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'na elektronik ortamda bildirilme usulü ile ödeme ara yüzlerinin ÖKC'lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı ilgili sektör temsilcileri ve mükelleflerimizden gelen görüşler çerçevesinde 30.05.2017 tarihi itibariyle yeniden düzenlenerek hazırlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.