Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-069

23 Mayıs 2017

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI İLE EKONOMİ BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin düzenlemeler, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesinde yer almaktadır.

Bu maddelerin 6728 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekline göre, Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, söz konusu istisnaların uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunu ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktaydı.

Bu kapsamda 27.2.2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1) ve söz konusu Tebliğde değişiklik yapan Tebliğler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisna uygulamasının usul ve esasları tespit edilmişti. 

6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, istisna kapsamına giren döviz kazandırıcı faaliyetlere madde metinlerinde yer verilmiş, ayrıca bu faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkili kılınmıştır. (Detaylı bilgi için 2016/52 ve 2016/53 sayılı Sirkülerlerimize bakınız.)

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.