Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-067

18 Mayıs 2017

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU

KURUMSAL ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI BİRİMLERDE HAZIRLANAN E-İMZALI YAZILARIN E-TEBLİGAT SİSTEMİ İLE GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkartılan 456 ve 457 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının tüm birimlerinden mükelleflerimize yapılacak tebligatların elektronik yolla hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına imkan veren e-Tebligat sistemi 01.10.2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.