Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-064

11 Mayıs 2017

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

2017/61 sayılı Duyurumuzda, 2017/59 sayılı Duyurumuzla bilgilerinize sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısının 20.4.2017 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildiğini duyurmuş ve bu Tasarı ile, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31.3.2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakların yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmasının öngörüldüğünü belirtmiştik.

Bu defa 4.5.2017 tarihinde Meclise sunulan ve aynı gün Plan ve Bütçe Komisyonuna sev edilen Teklif ile, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31.3.2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmaktadır. Bu Teklifte, Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu alacaklarının da yapılandırılması öngörülmektedir.

Yeniden yapılandırma hükümleri, esasen 1.7.2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkânı getirmektedir. Bununla birlikte 6736 sayılı Kanundan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların anılan Kanun kapsamında yapılandırılan borçlan kapsam dışında tutulmuştur.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.