Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-062

26 Nisan 2017

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU

“İSVİÇRE FEDERAL GELİR İDARESİ TARAFINDAN İSVİÇRE’DEN EMEKLİLİK GELİRİ ELDE EDEN TÜRKİYE’DE MUKİM KİŞİLERDEN ONAYLATILMASI İSTENİLEN FORMA İLİŞKİN DUYURU

Türkiye’de mukim olup İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden, İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması istenilen formlarla ilgili açıklamalara, Başkanlığımızın internet sitesinde yayımlanan 13.08.2014 tarihli duyuruda yer verilmiştir.

Bu kez İsviçre makamları ile varılan mutabakat çerçevesinde İsviçre’den emeklilik geliri elde eden Ülkemizde ikamet eden (mukim olan) kişilerin doldurması gereken formlara ilişkin bir duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de mukim olan kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesi, hâlihazırda Başkanlığımızca düzenlenmektedir.

Türkiye’de mukim olan kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin vergilendirilmesinde Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Başkanlığımızca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, bir örneği ekte yer alan formun (Q-IS) renkli olarak işaretlenen bölümlerinin de bu kişilerce doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.