Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-061

25 Nisan 2017

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI 31.3.2017 TARİHİNE KADAR OLAN KESİNLEŞMİŞ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI ÖNGÖRMEKTEDİR

21.4.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Duyurumuzla bilgilerinize sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı 20.4.2017 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir.

Kanun Tasarısının genel gerekçesinde;

  • 6736 sayılı Kanun ile getirilen imkânlardan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere yeniden bir hak verildiği, ayrıca 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatıldığı[1],

    6736 sayılı Kanun, 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından, bu tarihten sonraki dönemlerde kamuya olan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle oluşan vergi, prim ve benzeri borçların da yapılandırılarak ödenmesine imkân sağlanması gerekliliğinin doğduğu,

 

[1]           6770 sayılı Kanunla sağlanan imkânlar 2017/26 sayılı Sirkülerimizde

açıklanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.