Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-053

04 Nisan 2017

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/4) YAYIMLANMIŞTIR.

Rekabet Kurumu (Kurum) tarafından, 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/4) 31/03/2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, Kurumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yeni kurulacak anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemelere ilişkin esasları düzenlemektedir.

Tebliğin yürürlüğe girmesi ile daha önce yürürlükte bulunan 01/10/2004 tarihli ve 25600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar (Esaslar) ile 05/10/2010 tarihli ve 27720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.