Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2017-050

03 Nisan 2017

BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (31.03.2017)

İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)

Buna göre, 2017 yılı birinci geçici vergi dönemi (1.1.2017 – 31.03.2017) için uygulanacak kurlar, 30.03.2017 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası’nın 2017/64 no.lu Bülteni ile belirlenerek 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen aşağıdaki kurlardır.