Duyurular:

Vergi 2017-045

27 Mart 2017

SERBEST BÖLGE ÇIKIŞLI VEYA VARIŞLI VE İHRAÇ AMAÇLI MAL TAŞIMA HİZMETLERİ İÇİN KISMİ KDV İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR

Özet:

Serbest bölge varışlı veya serbest bölge çıkışlı taşımaların KDV karşısındaki durumu öteden beri tartışma konusu olmuştur.

6761 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile KDV Kanunu’nun 17/4–ı maddesine eklenen, “serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri”  hükmü ile serbest bölge varışlı veya çıkışlı mal nakliye hizmetleri, “İHRAÇ AMAÇLI” olmak şartıyla KDV’den istisna edilmiştir.

KDV Kanunu’nun 17 inci maddesi kısmi istisnaların yer aldığı bir madde olduğundan, bu yeni istisna kapsamında yapılan mal nakliye hizmetleri ile ilgili olarak yüklenilen KDV’ler indirilemez, nakliye maliyetine dahil edilir.

Bu istisnanın hangi taşımalar için geçerli olacağı ve özellikle ihracat ile ilgililik şartının hangi hallerde sağlanmış sayılacağı konusunda tebliğ beklentisi doğmuş olup 11 no.lu KDV Tebliği’ nin 8 inci maddesinde bu yeni istisnaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.